Akreditované školicí středisko – Autoškola Salva Domažlice

  

 Nově otevřené školící středisko řidičů nákladní a osobní dopravy 

v budově bývalého Okresního úřadu.

 

 

  

   Provádíme dle zák. č. 247/2000Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 156/2008Sb.

   tyto druhy školení:

 

        Školení řidičů referentských vozidel dle nařízení zák. práce.

        Školení provádíme v našich zařízeních včetně poboček nebo po domluvě ve Vaší firmě.

 

        Vstupní školení v rozsahu 140 nebo 280 hod. pro získání průkazu profesní způsobilosti pro skupiny

        ŘO   C, C+E a D ( rozsah 280 hod. je stanoven pro žadatele mladší 21 let  skupina ŘO "C,C+E

        popřípadě 23 let skupina ŘO D).

 

        Pravidelné školení držitelů platných průkazů profesní způsobilosti, kteří jsou podle zákona povinni

        každoročně se zúčastnit školení v rozsahu 7 hodin pro skupiny a podskupiny C1, C1+E, C, C+E,

        D1, D1+E, D, D+E. ( cena: 799,-Kč s DPH )

 

 

 

Objednání školení:
Objednat vstupní školení řidičů můžete na tel.: 605 488 926,   autoskolasalva@email.cz
Rádi Vám poskytneme veškeré podrobné informace o nabídce školení řidičů.

Pro firmy

Produkt Vaše cena  
Školení pro držitele profesního průkazu   799,00 Kč