Otázky a odpovědi - Autoškola Salva Domažlice

 

 

Jak najdu dobrou autoškolu?

 

V prvé řadě dejte na doporučení - hlavně absolventa autoškoly (REFERENCE), který Vám podá informace z "prvé ruky" a ne zprostředkovaně od třetí osoby :-)

Něco napoví i webovka (pokud jí autoškola vůbec má :-)kde najdete informace o dané autoškole - např. cenu, testy, různé akce, atd...

 

 

Závěrečné zkoušky

 

Řidičský kurs je ukončen zkouškou z odborné způsobilosti v řízení motorových vozidel. Zkoušku (testy + jízda) provádíme ve Stodě.

 

Zkouška se skládá ze dvou částí:

 1. Zkouška z předpisů provozu vozidel. Skládá se v elektronické podobě na počítači. Test obsahuje 25 otázek, které jsou hodnoceny jedním - čtyřmi body.

  Struktura otázek:

  • 10 otázek ze skupiny Pravidla provozu na pozemních komunikacích (každá otázka za 2 body)
  • 3 otázky ze skupiny Dopravní značky (každá otázka za 1 bod)
  • 4 otázky ze skupiny Zásady bezpečné jízdy (každá otázka za 2 body)
  • 3 otázky ze skupiny Dopravní situace (každá otázka za 4 body)
  • 2 otázky ze skupiny Předpisy o podmínkách provozu vozidel (každá otázka za 1 bod)
  • 2 otázky ze skupiny Předpisy související s provozem (každá otázka za 2 body)
  • 1 otázka ze skupiny Zdravotnická příprava (otázka za 1 bod)

  Otázky mají vždy pouze jednu správnou odpověď. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky musí žadatel dosáhnout u všech skupin řidičských oprávnění nejméně 43 bodů (max. 50 bodů). Zkouška trvá nejdéle 30 minut.

 2. Zkouška z praktické jízdy. Žadatel musí prokázat znalosti a dovednosti při ovládání vozidla a řešení dopravních situací vzniklých v silničním provozu. Zkouška z praktické jízdy trvá  cca 30 minut.

 

- Pokud se žák bez omluvy nedostaví na objednaný termín první zkoušky a nebo opakované zkoušky z praktické jízdy, zavazuje se uhradit autoškole smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, která slouží k pokrytí ušlé mzdy instruktora a nákladů autoškoly na přípravu, administrativní úkony a organizaci zkoušek. Pokud k zmeškání zkoušky vedly zvlášť závažné důvody (zdravotní, rodinné atp.), může žák požádat vedení autoškoly o prominutí pokuty.

Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku a neuhradil smluvní pokutu, a dále žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky.

- Administrativní poplatek v případě předčasného ukončení kurzu ze strany klienta a vyhotovení potvrzení o absolvovaných hodinách - 1000,- Kč

 

Opravná zkouška v autoškole

V případě, že žadatel u některé, nebo jen u jedné části zkoušky neuspěje, musí se zúčastnit zkoušky opravné. Počet opravných zkoušek je omezen tak, že pokud žadatel neuspěje do 6 měsíců ode dne první zkoušky, musí podle zákona absolvovat celý výcvik v autoškole znovu.

Uvažujete o řidičském kursu? Už neváhejte a kontaktujte prosím, Autoškolu Salva Domažlice

René Salva - 605 488 926, Bc.Hana Salvová - 725 458 686 nebo autoskolasalva@email.

   Příplatek pro cizince je 2000,- Kč (jazyková bariéra) netýká se občanů Slovenska.

Vyhledávání

Kontakt

Autoškola Salva, Domažlice

René Salva - 605 488 926
Bc. Hana Salvová - 725 458 686

   Facebook